Nieuwe Top-10 knelpunten wegtransport

EVO publiceert jaarlijks een top-10 van de overheidsmaatregelen die de transportsector overbodig vindt De rijksoverheid heeft voor een deel van de top-10 in overleg met de sector al een aanvalsplan geformuleerd.

Elk jaar publiceert de belangenorganisatie voor eigen vervoerders, EVO, een top-10 van de meest onnodige en ergerniswekkende overheidsmaatregelen. De top-10 is opgesteld op basis van de klachten die EVO het afgelopen jaar heeft binnengekregen. Voor een belangrijk deel van de genoemde maatregelen geldt dat deze de voorgaande jaren ook al in de top-10 stond.

In 2008 heeft de commissie Noordzij het ‘Rapport Weg Belemmeringen’ gepubliceerd. In dit rapport staan 40 belangrijke knelpunten in de transportsector. Deze lijst is mede gebaseerd op de top-10 van EVO uit eerdere jaren.

De Rijksoverheid heeft samen met het bedrijfsleven voor de 40 knelpunten van de commissie Noordzij een aanvalsplan opgesteld. Dit aanvalsplan is onder begeleiding van SIRA Consulting tot stand gekomen met behulp van de KOMPAS methodiek. Het aanvalsplan moet ertoe leiden dat alle 40 knelpunten binnen afzienbare tijd zijn opgelost. Als dit lukt, kan EVO volgend jaar op zoek naar een aantal nieuwe knelpunten voor haar top-10.