Gastvrij Nederland presenteert sectorvisie

Sira Consulting heeft in een intensieve samenwerking met Gastvrij Nederland, de sectorvisie ‘Versterken en veraangenamen’ opgesteld. In deze sectorvisie geeft Gastvrij Nederland, bestaande uit 16 brancheorganisaties, duidelijkheid over de ambitieuze agenda van de gastvrijheidseconomie voor de periode 2011 – 2014.

De sectorvisie ‘Versterken en veraangenamen’ is tot stand gekomen in een interactief proces waarbij alle leden van Gastvrij Nederland intensief zijn betrokken. Het proces is gestart met een inventarisatie van de wensen, eisen en belemmeringen voor ondernemen in de gastvrijheidseconomie. Tijdens een workshop in de ambiance van Slot Zeist is de analyse met de leden van Gastvrij Nederland verdiept en geprioriteerd. Vervolgens is een eerste concept van de sectorvisie opgesteld en is deze in een interactief proces verworden tot het uiteindelijke resultaat.

Uniek aan deze sectorvisie is dat 16 brancheorganisaties gezamenlijk aangeven wat prioriteit heeft om de gastvrijheidseconomie in Nederland te versterken vanuit de kracht van ondernemers. Hierbij is naast de economische waarde ook expliciet gekeken naar de maatschappelijke toegevoegde waarde van de gastvrijheidseconomie voor Nederland. Samenvattend kunnen we spreken van een krachtige sectorvisie met heldere en duidelijke doelstellingen voor alle stakeholders. Kortom, een mooi resultaat dat is voortgekomen uit een prachtige samenwerking!