RDW ontvangt Bewijs van Goede Dienst

Op 26 april 2012 is het certificaat Bewijs van Goede Dienst uitgereikt aan de Dienst Wegverkeer (RDW). Met het Bewijs van Goede Dienst heeft de RDW een instrument in handen om de dienstverlening aan haar klanten gericht te verbeteren. Het certificaat is uitgereikt door Koos Burgman, algemeen directeur van BOVAG.

Met het uitvoeren van het Bewijs van Goede Dienst is in kaart gebracht in welke mate de RDW voldoet aan de 10 normen voor dienstverlening die zijn opgesteld door ondernemers. Hierbij kan worden gedacht aan het voldoen aan aanvraagtermijnen, informatievoorzieningen en kennis en deskundigheid van medewerkers. Voor de meting is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gegevens en onderzoeken die recentelijk door de RDW zijn uitgevoerd of gerapporteerd (in management- en kwaliteitsrapportages). Voor het onderzoek zijn vervolgens 10 producten onderzocht die het vaakst door ondernemers worden afgenomen, zoals een ontheffing voor exceptioneel transport of de afgifte van kentekenbewijzen. De RDW scoorde in de meeste gevallen boven de norm en zal de komende tijd met name aandacht besteden aan de snelheid en transparantie van aanvraagprocedures. Alle resultaten zijn samengevat in een verbeterplan.

SIRA Consulting heeft in opdracht van de Directie Regeldruk en ICT-beleid verschillende normenkaders ontwikkeld voor de Bewijzen van Goede Dienst voor de 10 grootste uitvoeringsorganisaties, gemeenten en provincies. Steeds meer overheidsinstanties verbeteren daarmee de kwaliteit van dienstverlening en verlagen de regeldruk voor ondernemers.