Goed Opgelost! Voorbeelden ter inspiratie

Goed Opgelost! geeft voorbeelden en slimme oplossingen voor organisaties in de publieke sector. Schaf regels af, richt processen opnieuw in, verminder regeldruk en organiseer het werk anders. SIRA Consulting steunt Goed Opgelost!

Goed Opgelost! is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het is bedoeld als bijdrage aan de gezamenlijke inspanning van overheidsorganisaties om regeldruk terug te dringen. Het gaat daarbij naast het werk van de professional zelf (vermindering regeldruk), ook om het contact tussen de professional en de klant (dienstverlening) en de samenwerking met andere (overheids)organisaties (ketensamenwerking).

Goed Opgelost! brengt voorbeelden en slimme oplossingen bij elkaar op één website. Deze zijn beschreven in een vast format dat antwoord geeft op de vragen: wat was de aanleiding, hoe is het aangepakt en wat heeft het opgeleverd? Van de eigenaar van het goede voorbeeld staan de contactgegevens erbij, zodat je weet bij wie je terecht kunt voor meer informatie.

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen. SIRA Consulting steunt daarom het initiatief en raadt iedereen aan om eens een kijkje te nemen op de website.