Het Bewijs van Goede Dienst is vernieuwd

Eind 2011 heeft KING het Bewijs van Goede Dienst (BvGD) voor gemeenten overgenomen van het ministerie van EZ. In deze nieuwe rol heeft KING in samenwerking met SIRA Consulting het meetmodel verbeterd. Per 5 november is er de release van versie 1.2 van het Bewijs van Goed Dienst.

Bewijs van Goede Dienst is hèt meetinstrument voor gemeenten en andere overheidsorganisaties om de dienstverlening aan ondernemers gericht te verbeteren. Het instrument kan bijdragen aan lagere kosten voor de overheidsorganisatie en hogere klanttevredenheid onder ondernemers.

In vergelijking met het vorige meetmodel is het nieuwe model gebruiksvriendelijker én is het voorzien van slimme functionaliteiten. Een voorbeeld van een slimme functionaliteit is het automatische berekenen van de opschorttermijn bij een termijnoverschrijding. Een andere belangrijke aanpassing is het verwijderen van interpretatieverschillen bij de te meten normen. Een (herhaalde) deelname aan het BvGD wordt nu nog gemakkelijker.

De subsidieregeling “Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven” waarmee het BvGD kan worden gefinancierd, loopt per 31 december 2013 af. In totaal is per gemeente € 15.000 beschikbaar.

Meer weten?

Neem dan contact op met