Inventarisatie gestapeld toezicht

Bedrijven hebben te maken met veel verschillende toezichthouders die de inspecties niet altijd met elkaar afstemmen. Dit kost bedrijven onnodig veel tijd, geld en irritatie. SIRA Consulting voert daarom in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Inspectieraad onderzoek uit om dit zogenoemde gestapelde toezicht tegen te gaan.

De samenwerkende opdrachtgevers willen met dit onderzoek over de bestuurslagen heen vaststellen in welke branches gestapeld toezicht veel voorkomt. Van gestapeld toezicht is sprake wanneer bedrijven binnen één jaar door meerdere inspecteurs en/of toezichthouders worden bezocht.

Op basis van interviews met toezichthouders worden momenteel initiatieven om stapeling van toezicht tegen te gaan, geïnventariseerd. Daarnaast wordt aan de hand van deze interviews vastgesteld in welke 10 branches gestapeld toezicht het meeste voorkomt. In de tweede fase van het onderzoek worden voor deze 10 branches interviews met brancheorganisaties gehouden en werksessies met ondernemers georganiseerd. Het doel van deze tweede fase is om de bevindingen te verifiëren en te komen tot concrete, branche specifieke verbetervoorstellen. Het onderzoek leidt tot een meer objectief beeld over gestapeld toezicht en bevat concrete aanbevelingen om gestapeld toezicht te verminderen. De resultaten van het onderzoek worden medio 2013 verwacht.