Bewijs van Goede Dienst Zwolle vernieuwd

De gemeente Zwolle heeft in samenwerking met Sira Consulting een éénmeting Bewijs van Goede Dienst (BvGD) uitgevoerd. De afgelopen 3 jaar is de bedrijfsvoering verder geprofessionaliseerd, zijn besparingen gerealiseerd en is de klanttevredenheid toegenomen.

Nadat Sira Consulting in 2010 een nulmeting van het Bewijs van Goede Dienst heeft uitgevoerd, heeft de gemeente een verbetertraject opgezet en uitgevoerd. Er zijn hierbij slimme oplossingen in de bedrijfsvoering  doorgevoerd zodat de gemeente de klant nu nog beter van dienst is én interne procedures beter op elkaar af te stemmen.

Na bijna drie jaar wilde het bestuur van de gemeente Zwolle weten wat het effect is van de inspanningen van de medewerkers. De éénmeting laat zien dat de kwaliteit van dienstverlening zich positief heeft ontwikkeld. Op zeven van de tien onderzochte normen is een nog beter resultaat behaald. Vooral het verkorten van doorlooptijden en het slimmer inrichten van werkprocessen werpen hun vruchten af.

Gemeenten die in 2009, 2010 of 2011 een nulmeting hebben uitgevoerd, kunnen een éénmeting uitvoeren. Hierdoor ontstaat inzicht in de ontwikkeling van de dienstverlening aan ondernemers.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met