Gebruik basisregistraties niet optimaal

Vooral kleine uitvoerders vragen nog steeds vaak onnodig gegevens op bij burgers en bedrijven. Dat is de conclusie van een onderzoek dat Sira Consulting heeft uitgevoerd in opdracht van het Cluster StelselOplossingen en UitvoeringsTraject (STOUT).

De overheid vraagt veel gegevens op bij burgers en bedrijven. Het gaat bij burgers bijvoorbeeld om gegevens over identiteit, wonen, inkomen en autobezit. Bij bedrijven gaat het om gegevens zoals de vestigingsplaats, de omzet en het werknemersbestand. Het centraal opslaan van deze gegevens in basisregistraties moet ervoor zorgen dat deze gegevens maximaal één keer worden opgevraagd.

Het Cluster STOUT (STelselOplossingen en UitvoeringsTraject), onderdeel van het Programma stelsel van basisregistraties, heeft Sira Consulting het onderzoek ‘Niet meer naar de bekende weg vragen’ uit laten voeren. In dit onderzoek is voor 16 organisaties en 50 werkprocessen onderzocht of de basisregistraties goed worden gebruikt.

De 16 organisaties die zijn onderzocht ervaren knelpunten die het moeilijk maken om goed gebruik te kunnen maken van de basisregistraties. De belangrijkste knelpunten zijn de kwaliteit van de gegevens, het niet goed aansluiten van informatie op de eigen systemen en de kosten voor het koppelen van systemen. In de rapportage bij het onderzoek zijn de knelpunten verder uitgewerkt.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met