Ondernemen in BBE eenvoudiger

Het kabinet heeft 24 belemmeringen voor ondernemers in de BiobasedEconomy (BBE) weggenomen. Het investeren in de BBE wordt hiermee aantrekkelijker voor bedrijven. Dit draagt bij aan een duurzame economie.

In 2011 heeft Sira Consulting een inventarisatie gemaakt van de belemmeringen voor ondernemers in de BBE. In totaal zijn 69 belemmeringen geïdentificeerd. Dankzij de inzet van EZ zijn er inmiddels 24 opgelost.

Met het wegnemen van 24 belemmeringen in de BBE krijgen ondernemers die investeren in groene groei een duwtje in de rug.  ‘Knellende regels wegnemen zorgt voor minder kosten en gedoe en levert meer tijd op om te ondernemen. Dat is goed voor de economie en levert banen en inkomsten op,’ aldus minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ).

Bedrijven kunnen vanaf nu bijvoorbeeld maar liefst 80 nieuwe afvalsoorten toepassen als grondstof voor vergisting, zodat energie duurzaam kan worden opgewekt. Het gaat hier onder andere om groente- en aardappelresten. Ook hoeven geen kostbare en tijdrovende vergunningsprocedures meer te worden doorlopen voor de opslag van biomassa.

Meer weten?

Neem dan contact op met