Vallei & Veluwe verbetert dienstverlening

Het Waterschap Vallei & Veluwe heeft in samenwerking met Sira Consulting een meting Bewijs van Goede Dienst (BvGD) uitgevoerd. Deze week heeft het waterschap het certificaat uit handen van de Kamer van Koophandel in ontvangst genomen.

Het Waterschap Vallei & Veluwe is 1 januari 2013 gevormd uit een fusie tussen het Waterschap Veluwe en het Waterschap Vallei & Eem. Het nieuwe waterschap Vallei & Veluwe grijpt de fusie aan om de dienstverlening aan bedrijven en waterpartners (zoals gemeenten) te verbeteren.

Tijdens de fusie van de afdelingen Vergunning & Handhaving is in kaart gebracht waarop waterpartners en bedrijven de dienstverlening beoordelen. Daarna heeft het waterschap in samenwerking met Sira Consulting voor deze aspecten een uitgebreide meting van de kwaliteit van de huidige dienstverlening uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen de voormalige waterschappen en is een verbeterplan opgesteld. De maatregelen in het verbeterplan moeten de dienstverlening de komende twee jaar naar een hoger plan tillen.

Dinsdag 16 april heeft het waterschap het certificaat Bewijs van Goede Dienst ontvangen. Roel Boer reikte namens de Kamer van Koophandel (KvK) het certificaat uit aan Dijkgraaf Tanja Klip. Het waterschap pakt het verbeteren van de dienstverlening serieus op en een heeft een deel van de maatregelen uit het verbeterplan al opgepakt. De komende periode worden er meer maatregelen doorgevoerd.

Meer weten?

Neem dan contact op met