Primeur: Bewijs van Goede Dienst burgers

Het Waterschap Hollandse Delta heeft in samenwerking met Sira Consulting een meting Bewijs van Goede Dienst uitgevoerd voor bedrijven én voor burgers. Op 17 mei 2013 nam het waterschap de beide certificaten in ontvangst. Het waterschap heeft hiermee een primeur.

Het Waterschap Hollandse Delta heeft de kwaliteit van de dienstverlening van de afdelingen Vergunningverlening en Handhaving in kaart gebracht met het Bewijs van Goede Dienst. Ondernemers en inwoners van het waterschap hebben in bijeenkomsten zelf aangegeven welke aspecten van dienstverlening zij het meest belangrijk vinden. Uit het onderzoek bleek dat de verschillen klein zijn, bedrijven en burgers blijken waarde te hechten aan dezelfde aspecten.

Voor de tien geselecteerde aspecten is de kwaliteit van de dienstverlening in kaart gebracht in een meting. Daarna is op basis van de resultaten van de meting een verbeterplan opgesteld. Hierin staan gerichte maatregelen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Het Waterschap Hollandse Delta is de eerste organisatie in Nederland die het Bewijs van Goede Dienst niet alleen toepast voor bedrijven, maar ook voor burgers. Het certificaat Bewijs van Goede Dienst voor bedrijven werd uitgereikt door Jo Kolf van de Kamer van Koophandel Rotterdam. Het (onofficiële) certificaat voor burgers werd uitgereikt door Stefan Prij van Sira Consulting.

Meer weten?

Neem dan contact op met