Te weinig digitale formulieren bij gemeenten

Sira Consulting heeft in opdracht van Actal de thermometer gestoken in de mate van digitalisering van gemeentelijke formulieren. Het onderzoek laat zien dat er veel ruimte is voor verbetering, maar ook dat dit relatief snel en eenvoudig kan.

Het kabinet wil regeldruk merkbaar te verminderen. Gemeenten kunnen hieraan met beperkte inspanningen een bijdrage leveren met digitalisering. Een eenvoudig in te vullen digitaal formulier dat online kan worden verzonden, scheelt een bedrijf of burger tijd en geld. Daarnaast hoeft de balie van de gemeente niet meer te worden bezocht of gebeld. Dit is makkelijker, maar zorgt er ook voor dat de aanvrager niet meer afhankelijk is van de openingstijden van de gemeente.

Sira Consulting heeft in opdracht van het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Actal) de mate van digitalisering bekeken van 10 verschillende producten en diensten bij 25 gemeenten. Er zijn 250 formulieren getoetst op 17 toetsingscriteria. Er is hierbij niet alleen gekeken naar de beschikbaarheid van formulieren aanbiedt op de gemeentelijke websites, maar ook of deze ‘slim’ zijn ingericht. Hierbij is bijvoorbeeld gekeken naar de mogelijkheid om formulieren met behulp van DigID digitaal in te vullen en te verzenden en of er onnodige gegevens worden opgevraagd.

Het onderzoek laat zien dat er nog veel werk ligt bij gemeenten voor het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke digitale formulieren. Gemeenten blijken nog te vaak gegevens op te vragen die ze zelf al hebben of die ze eenvoudig bij andere instanties kunnen opvragen. Het onderzoek toont echter ook aan dat een merkbare vermindering van regeldruk en verbetering van dienstverlening binnen handbereik ligt.

Meer weten?

Neem dan contact op met