Ondernemer nog steeds verdwaald in regelwoud

Gemeenten hebben de afgelopen jaren inspanningen geleverd om het ondernemersklimaat te verbeteren. Het woud aan wetten en regels blijkt echter voor ondernemers nog vaak ondoordringbaar. Het dorre hout mag dan misschien verdwenen zijn, gemeentelijke bureaucratie is dat allesbehalve.

Uit recent onderzoek blijkt dat ondernemers regeldruk nog steeds als onnodig belastend ervaren. Procedures blijven ingewikkeld, vergunningen duur, afhandeltermijnen lang en beslissingen soms onbevredigend. Gemeenten slagen er niet altijd in om het ondernemen eenvoudig en laagdrempelig te maken.

Toch boeken gemeenten op onderdelen ook vooruitgang. Samen met Sira Consulting hebben circa 200 gemeenten maatregelen genomen om procedures transparanter te maken, te vereenvoudigen en te versnellen.

Zo is in Rotterdam de regeldruk voor horecaondernemers teruggedrongen, voert gemeente Den Haag 478 maatregelen in om het bedrijfsleven te stimuleren en werkt gemeente Amsterdam met het Amsterdams Ondernemers Programma aan verbetering van dienstverlening.

Bent u geïnteresseerd in de succesfactoren van de aanpak van Sira Consulting? Neemt u dan contact met ons op. Wij geven u graag zicht op mogelijkheden om de dienstverlening daadwerkelijk te verbeteren, processen lean en mean in te richten en regeldruk merkbaar te verminderen.

Meer weten?

Neem dan contact op met