Regeldruk remt stedelijke distributie af

Leden van handelsorganisatie EVO zien zich verstrikt in een kluwe van overvloedige en overbodige regelgeving. Recent is de jaarlijkse Top 10 van ergernissen verschenen waarin regels staan waarvan de EVO-leden aangeven hinder te ondervinden bij de uitoefening van hun beroep.

“De lijst wordt aangevoerd door de ergernis over de wirwar aan regels voor bevoorrading van winkels in binnensteden. Gemeenten stellen eigen regels op voor stedelijke distributie. Dit leidt ertoe dat inmiddels 1.600 regels gelden, samen goed voor een administratieve lastendruk van een half miljard euro.”

Voorbeeld is de verplichte ontheffing om binnensteden te mogen inrijden. De criteria en leges voor deze ontheffingen zijn per gemeente verschillend. Bovendien geldt in de meeste steden dat de ontheffing is gekoppeld aan het kenteken. Hierdoor moet een ondernemer meerdere ontheffingen aanvragen en afrekenen.

Dit knelpunt, maar ook andere lokale knelpunten voor ondernemers, komen wij regelmatig tegen bij projecten waarbij het gaat om het verminderen en vereenvoudigen van wet- en regelgeving. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden om het ondernemersklimaat in uw gemeente te stimuleren.

Meer weten?

Neem dan contact op met