Lokale-effectentoets 2.0 aangekondigd

In 2010 heeft een groot aantal gemeenten samen met de ministeries van EZ en BZK en de VNG de eerste doorontwikkeling van de Lokale-effectentoets (LET) ontwikkeld. Dit is een instrument waarmee de administratieve en bestuurlijke lasten beperkt kunnen worden bij de invoering van nieuwe regelgeving. Sira Consulting is destijds nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de LET.

Met tien gemeenten is donderdag 31 oktober jl. het startsein gegeven voor de ontwikkeling van de LET 2.0, die nu als webbased versie beschikbaar komt. Het instrument geeft antwoord op de vragen:

  1.  Wat wil de gemeente regelen en voor wie?
  2. Hoe kan dit worden geregeld?
  3. Wat betekent dit voor de uitvoeringspraktijk?

Op deze manier wordt de regeldruk verminderd en wordt regelgeving verbeterd. De webbased versie biedt veel nieuwe mogelijkheden. Enkele voordelen zijn:

  • Scenario’s zijn naast elkaar te beoordelen.
  • Gebruiksvriendelijker.
  • Ingebouwde hulpfunctie.
  • Cross-platform comptabiliteit (werkt altijd).
  • Eenvoudig versiebeheer.

Door het instrument te koppelen aan een abonnement zijn vragen rondom content-beheer, opleiding en verdere ontwikkelingen voor nu en de toekomst geregeld. Op dinsdag 10 december wordt de eerste (concept-) versie gepresenteerd.