Tijdig betalen blijft knelpunt gemeenten

Hoewel overheden sinds het begin van 2013 gebonden zijn aan wettelijke regels voor betalingstermijnen, blijkt dat facturen nog steeds te laat worden voldaan. Vooral gemeenten hebben moeite om op tijd aan betalingsverplichtingen te voldoen.

Dit blijkt uit een enquĂȘte onder 120 credit managers uit het bedrijfsleven, waarbij geconstateerd is dat de betaalmoraal van overheden achterblijft bij die van het bedrijfsleven. Terwijl ondernemers juist sneller betalen dan voorheen, lukt het veel gemeenten nog steeds niet om binnen de gestelde termijn van dertig dagen hun facturen te betalen.

Deze resultaten komen overeen met de uitkomsten van het onderzoek dat Sira Consulting in 2010 in opdracht van het Pact van Thorn heeft uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat slechts 32% van de onderzochte gemeenten voldeed aan de destijds geldende Europese richtlijnen. Inmiddels zijn deze richtlijnen omgezet naar wettelijke regelgeving.

De gemeenten uit het onderzoek van Sira Consulting zijn destijds actief aan de slag gegaan met de concrete aanbevelingen uit de rapportage, met als doel het tijdig betalen van facturen.

Meer weten?

Neem dan contact op met