Waterschappen verbeteren dienstverlening

Steeds meer Waterschappen werken aan betere dienstverlening door een Bewijs van Goede Dienst (BvGD) project te starten. Dit sluit aan op de door Waterschappen opgestelde ‘Visie op dienstverlening’ en de ‘Waterschapsservicenormen’. Tot en met 31 december 2013 kan voor het BvGD subsidie worden aangevraagd.

Waterschappen streven ernaar om vanaf 2015 te werken met de ‘Visie op dienstverlening’ en de ‘Waterschapsservicenormen’. In aanloop hiernaartoe wordt een BvGD project uitgevoerd. Dit geeft Waterschappen inzicht in de belangrijkste verbeterpunten ten aanzien van dienstverlening. Vanuit het Rijk wordt hier groot belang aan gehecht en is subsidie beschikbaar gesteld.

Het BvGD draagt bij aan het verbeteren van de dienstverleningsaspecten die in de Servicenormen zijn vastgelegd. Het resultaat is een Verbeterplan, dat Waterschappen handvatten biedt om de ambities te realiseren.  Het Verbeterplan levert niet alleen een hogere klanttevredenheid bij ondernemers; het biedt tevens inzicht in mogelijkheden om kosten te reduceren.

De tijdelijke Voucherregeling kent een maximaal door het Rijk uit te keren subsidiebedrag en loopt op 31 december 2013 af. Waterschappen die nog gebruik willen maken van de subsidieregeling, kunnen daar niet te lang meer mee wachten.

Meer weten?

Neem dan contact op met