Best Practice Boek digitaal beschikbaar!

In 2009 publiceerde Sira Consulting het boek ‘Best Practices 2009, 40 producten van Nederlandse gemeenten’. Het boek is een resultaat van de dereguleringsprojecten die Sira Consulting bij circa 150 gemeenten heeft uitgevoerd. Het boek is op veel gebieden nog altijd actueel en biedt gemeenten de mogelijkheid om processen te verbeteren en kosten te besparen. Er is hierdoor ook nog steeds veel vraag naar het boek. Sira Consulting stelt het boek daarom nu kosteloos digitaal beschikbaar.

Het Best Practice boek biedt concrete handvatten voor gemeenten om vergunningprocedures te vereenvoudigen en kosten te besparen, zonder dat daarbij bestuurlijke of andere risico’s worden genomen. Aan de hand van praktijk gerichte oplossingen, kant-en-klare verordeningsteksten, antwoorden op (schijn)argumenten tegen de Best Practices en aandachtspunten voor implementatie kan met het boek in een kort tijdsbestek overtollige regelgeving worden geschrapt en/of vereenvoudigd.

Het boek ‘Best Practices 2009, 40 producten van Nederlandse gemeenten’ kunt u downloaden via de onderstaande link:

Best Practices 2009, 40 producten van Nederlandse gemeenten (pdf)

Meer weten?

Neem dan contact op met