Commissie wil weer elektronisch stemmen

Stemmen bij verkiezingen moet in Nederland weer elektronisch gebeuren. Een commissie pleit voor een stemprinter, waarmee kiezers zelf een stembiljet printen.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken nam het advies van de Commissie op woensdag 18 december 2013 in ontvangst. Hij zei het ‘belangrijke werk’ van de commissie te waarderen en beloofde zo snel mogelijk met een kabinetsstandpunt te komen. ‘Het advies lijkt te leiden tot verhoogd gebruikersgemak’.

De commissie adviseerde woensdag tot elektronisch stemmen over te gaan, ook al is dat duurder. Met een apparaat op het stembureau maakt de stemmer zelf een stemformulier. De biljetten worden vervolgens met scanapparatuur geteld: een klus die dan in ongeveer een uur geklaard zou moeten kunnen worden, schat de commissie.

In opdracht van de commissie heeft Sira Consulting onderzoek uitgevoerd naar de kosten die gemeenten in 2012 hebben gemaakt bij het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen. Deze kosten zijn geschat op circa 42 miljoen euro.

Meer informatie over dit onderwerp:

Meer weten?

Neem dan contact op met