Nulmeting decentrale administratieve lasten

Gemeenten, waterschappen en provincies werken aan het verminderen van regeldruk voor bedrijven en burgers. In de gezamenlijke bestuursafspraak met het ministerie van BZK is afgesproken de autonome administratieve lasten jaarlijks met 5% te verminderen.

In opdracht van het ministerie van BZK is een nulmeting uitgevoerd naar de omvang van de lasten van de decentrale regelgeving per 2010. Daarnaast is een eerste berekening gemaakt voor medio 2012. In oktober 2010 bedroegen de decentrale administratieve lasten 83 miljoen euro per jaar voor bedrijven en 8,3 miljoen uur en 13 miljoen euro voor burgers.

In de periode tussen 2010 en 2012 zijn de decentrale overheden verschillende trajecten gestart om de administratieve lasten te verminderen. Tussen oktober 2010 en juni 2012 zijn de lasten hierdoor beperkt afgenomen. Halverwege 2012 bedroegen de decentrale administratieve lasten € 82 miljoen per jaar voor bedrijven en 7,1 miljoen uur en € 11,4 miljoen voor burgers.

De invoering van bijvoorbeeld het i-NUP, de Omgevingswet en het verder optimaliseren van de Omgevingsdiensten draagt bij aan het verminderen van de administratieve lasten. Sira Consulting ondersteunt decentrale overheden bij het verminderen van deze regelgeving en het optimaliseren van uitvoeringsprocessen.

Meer weten?

Neem dan contact op met