Biobased Economy levert banen op

Het kabinet zet in op het gebruik van groene en hernieuwbare grondstoffen. Niet alleen beperkt dit de afhankelijkheid van de eindige grondstoffen, maar levert tevens banen op voor het Nederlandse bedrijfsleven.

In Nederland wordt door het bedrijfsleven en de overheid gewerkt aan de transitie naar de biobased economy en circulaire economie. Wanneer de Nederlandse chemische industrie voor de helft overstapt van fossiele grondstoffen naar biomassa, levert dat volgens hoogleraar Johan Sanders tienduizenden banen op.

De transitie naar biomassa zorgt volgens de berekeningen van Sanders tot een toename in de werkgelegenheid binnen de agrarische sector, waar juist nu het aantal banen afneemt. Tevens biedt het kansen in de chemische industrie.

De transitie naar de biobased economy (BBE) wordt op dit moment nog gehinderd door belemmeringen in onder meer wet- en regelgeving. Sira Consulting deed hier in 2013 onderzoek naar. Het wegnemen hiervan leidt niet alleen tot een duurzamere economie, zoals door het kabinet wordt aangegeven als Groene groei, maar levert daarbij ook banen op.

Meer weten?

Neem dan contact op met