Venlo gaat dialoog aan met ondernemers

De gemeente Venlo heeft de dienstverlening kritisch onder de loep genomen in nauwe samenwerking met lokale ondernemers. Tijdens drie bijeenkomsten kregen Venlose ondernemers de ruimte om aan te geven waar knelpunten bestaan en welke verbeteracties wenselijk zijn in de gemeentelijke dienstverlening.

Uit het Verbeterplan Bewijs van Goede Dienst, dat Sira Consulting opstelde voor de gemeente Venlo, kwam één aanbeveling naar voren als meest belangrijke actiepunt: casemanagers met een interne rol als ketenregisseur en een externe rol als aanspreekpunt voor ondernemers. Ondernemers hadden aangegeven behoefte te hebben aan één duidelijke ingang bij de gemeente.

Recentelijk is de gemeente druk aan de slag gegaan met dit actiepunt. Hierbij is gebruikgemaakt van de actieve input van lokale ondernemers door het houden van drie lunchbijeenkomsten onder leiding van Sira Consulting en in aanwezigheid van wethouder Satijn (EZ). Ondernemers kregen de gelegenheid om aan te geven waar knelpunten bestaan en welke verbeteracties wenselijk zijn.

De kwetsbare opstelling van de gemeente en de betrokkenheid van de ondernemers werden door alle partijen gewaardeerd. De bijeenkomsten zijn dan ook geslaagd te noemen; de gemeente heeft voldoende inzichten opgedaan om concrete verbeteracties door te voeren.

Meer weten?

Neem dan contact op met