Kapperssector maakt werk van regeldruk

Sira Consulting voert in opdracht van brancheorganisatie ANKO onderzoek uit naar de regeldruk voor kappersbedrijven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de KAR-methodiek. De branche krijgt zo inzicht in de belangrijkste regeldrukposten en mogelijkheden om het bedrijfsresultaat van ondernemers te verbeteren.

De kappersbranche heeft te maken met toenemende kosten, meer concurrentie en een afnemende vraag. Veel ondernemers hebben het daardoor zwaar. De Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) laat daarom onderzoeken welke kosten ondernemers hebben door regelgeving. Op basis van het onderzoek wordt een actieplan opgesteld met maatregelen die de regeldruk aanpakken. De tussentijdse resultaten van het onderzoek vindt u hier.

Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de Kostengedreven Aanpak Regeldruk (KAR). Sira Consulting heeft deze methodiek ontwikkeld en toegepast in verschillende sectoren. De methodiek geeft per sector inzicht in de regeldruk ten opzichte van het bedrijfsresultaat. Dit inzicht helpt om een reductieplan uit te werken om de regeldruk in een sector gericht én merkbaar aan te passen.

De KAR-methodiek sluit aan bij de maatwerkaanpak van het ministerie van Economische Zaken. Meer informatie over de KAR-methodiek vindt u hier. Wij adviseren u graag over wat de KAR-methodiek voor uw organisatie of branche kan betekenen.

Meer weten?

Neem dan contact op met