Bewijs van Goede Dienst in Heeze-Leende

De gemeente Heeze-Leende heeft het Bewijs van Goede Dienst (BvGD) voor bedrijven ingevoerd. Het project is gericht op het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en legt daarnaast een basis voor een constructieve en open dialoog met ondernemers.

Met het BvGD heeft de gemeente inzicht gekregen in de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven aan de hand van tien landelijk vastgestelde ondernemerswensen (normen). De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een verbeterplan dat tevens actiepunten bevat voor het gericht verbeteren van de dienstverlening. De gemeente ontvangt hiervoor het certificaat Bewijs van Goede Dienst.

Hoewel gastvrijheid geen norm is die wordt gemeten in het BvGD, heeft de gemeente bewezen dat zij hierop uitstekend scoort. Tijdens het uitvoeren van de Dossier-audit kregen de consultants van Sira Consulting en het door hen meegebrachte werkbezoek van de Zuid-Afrikaanse Western Cape Government een uitgebreide rondleiding door het gemeentehuis. De delegatie was in Nederland om te leren over de Bewijs van Goede Dienst methodiek. De lokale krant ‘De Parel van Brabant’ heeft hier ook aandacht aan besteed.

Sira Consulting helpt diverse gemeenten en waterschappen bij het invoeren van het BvGD. wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Meer weten?

Neem dan contact op met