Knelpunten bij gebruik van basisregistraties

Gebruikers ervaren knelpunten bij het gebruik van de basisregistraties. Deze knelpunten doen zich niet alleen voor aan de aanbodkant, maar ook bij de gebruikers zelf. Dit blijkt uit een onderzoek dat Sira Consulting heeft uitgevoerd in opdracht van het Cluster StelselOplossingen en UitvoeringsTraject (STOUT).

De knelpunten die gebruikers van de basisregistraties ervaren, zijn verdeeld in drie categorieën: technisch, organisatorisch en inhoudelijk. Voorbeelden van knelpunten zijn een complex intern applicatielandschap (technisch); onvoldoende inzicht in de mogelijkheden van de basisregistraties (organisatorisch); en gegevens die onvoldoende aansluiten bij de wensen van de gebruikers (inhoudelijk).

Sira Consulting heeft aanbevelingen uitgewerkt om de invloed van de knelpunten te beperken. Eén van deze aanbevelingen is bijvoorbeeld het opstellen van standaard draaiboeken voor de implementatie van veranderingen en nieuwe ontwikkelingen in het Stelsel van Basisregistraties. De knelpunten en aanbevelingen zijn verder uitgewerkt in het onderzoeksrapport.

Dit is het tweede onderzoek naar knelpunten bij het gebruik van de basisregistraties dat Sira Consulting heeft uitgevoerd. In 2012 is in opdracht van het cluster STOUT het onderzoek ‘Niet meer naar de bekende weg vragen’ uitgevoerd. In dit eerdere onderzoek is vooral gekeken naar het gebruik van basisregistraties in contacten met bedrijven en burgers. In het meest recente onderzoek is ook gekeken naar het gebruik van basisregistraties in handhavingsprocessen en ketenprocessen. In totaal zijn 34 werkprocessen onderzocht, die door 16 typen gebruikers worden uitgevoerd. Daarnaast is onderzocht welke knelpunten gemeenten ondervinden bij het gebruik van vooringevulde e-formulieren (prefill).

Meer weten?

Neem dan contact op met