Minder kosten met e-factureren?

Om de administratieve lasten (AL) voor het bedrijfsleven te verminderen, stimuleert de Rijksoverheid e-facturering: het elektronisch ontvangen èn verwerken van facturen. Het bedrijfsleven ziet de voordelen van e-factureren vaak wel in, maar vraagt zich af of de benodigde investering opweegt tegen de voordelen. Sira Consulting beantwoordt deze vraag door het opstellen van een businesscase voor uw organisatie.

De overheid geeft als “launching customer” van e-facturatie het goede voorbeeld en heeft als doel om in 2014 minimaal 80% van haar facturen elektronisch te ontvangen en te verwerken. Om deze doelstelling te behalen, moeten er wel voldoende leveranciers zijn die e-facturen aanbieden. Ondernemers stuiten echter op onduidelijkheid over de mogelijkheden, de voordelen en de kosten van e-facturatie, waardoor het beoogde percentage waarschijnlijk niet wordt gehaald.

Hoewel ontwikkelingen van de laatste jaren (zoals de wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 en Simplerinvoicing) de onduidelijkheid al sterk hebben verminderd, blijft het voor organisaties lastig om de impact van e-facturatie op het bedrijf te bepalen. Uit angst voor een gecompliceerd implementatietraject en hoge kosten durven zij de stap naar e-facturatie vaak nog niet te zetten.

Sira Consulting zet graag haar expertise op het gebied van e-facturatie in om de baten en lasten van e-facturatie voor uw organisatie in kaart te brengen. Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van businesscases waarbij we de effecten (zowel kwantitatief als kwalitatief) van een voorgenomen investering in kaart brengen. Hierbij houden wij niet alleen rekening met de eenmalige investeringen in tijd en geld, maar ook met de terugkerende kosten.

Meer weten?

Neem dan contact op met