Rivierenland verbetert dienstverlening

Waterschap Rivierenland heeft de dienstverlening aan bedrijven de afgelopen jaren verder verbeterd. Samen met Sira Consulting heeft het waterschap de huidige en toekomstige inspanningen, doelstellingen en resultaten op het gebied van dienstverlening geëvalueerd, verder geïmplementeerd en gemonitord.

Met het Bewijs van Goede Dienst heeft het waterschap inzicht gekregen in de ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening aan bedrijven aan de hand van tien ondernemerswensen. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een verbeterplan Bewijs van Goede Dienst.

Met name het invoeren van lean management heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de verbetering van de dienstverlening. Lean management is gericht handelen vanuit de ‘klant’, kwaliteitsverbetering, gezamenlijke verantwoordelijkheid en kennisinzet en efficiënter werken. Er wordt meer flow in het werk gecreëerd, waardoor aanvragen sneller worden afgehandeld. Daarnaast zijn veldbegeleiders actief. Zij bespreken de mogelijkheden tot een vergunning in het veld.

Sira Consulting ondersteunt diverse waterschappen en gemeenten bij het implementeren van het Bewijs van Goede Dienst. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw organisatie.

Meer weten?

Neem dan contact op met