SC: Gemeenten werken aan minder regeldruk

Veel gemeentebesturen werken de komende bestuursperiode aan het verminderen van de lokale regeldruk. De nieuwe colleges willen zo het ondernemersklimaat versterken en de werkgelegenheid bevorderen. Hiermee wordt ruimte gecreƫerd voor bedrijven en burgers.

Veel nieuwe gemeentebesturen willen overbodige regels afschaffen. Dit blijkt uit een analyse van 190 coalitieakkoorden door SC Online. De besturen hebben het voornemen belemmerende regelgeving te schrappen en het aantal vergunningen terug te dringen. Bij het verminderen van regeldruk wordt samenwerking gezocht met het lokale bedrijfsleven, om zo het ondernemersklimaat te versterken.

Het verminderen van regeldruk leidt in gemeenten niet alleen tot lagere administratieve lasten voor bedrijven en burgers, maar vermindert ook de uitvoeringslasten voor de gemeente. Het onderzoek van SC Online sluit aan bij de uitkomsten van de Quick Scan van coalitieakkoorden, uitgevoerd door Sira Consulting.

Sira Consulting ondersteunt gemeenten bij het verminderen van regeldruk. In deze trajecten worden regels geschrapt en indieningsvereisten verminderd. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden voor uw gemeente.

Meer weten?

Neem dan contact op met