Vermindering regeldruk blijft topic

Ruim 80% van de gemeenten heeft bestuurlijke ambities rondom het thema regeldruk. Dit blijkt uit een Quick Scan van gemeentelijke coalitie-akkoorden voor de komende bestuursperiode (2014-2018) uitgevoerd door Sira Consulting.

Het versoepelen van (vergunnings)procedures, het verminderen van regeldruk en het verbeteren van dienstverlening komen in veel van de akkoorden terug. Ook wordt regeldruk gekoppeld aan de decentralisaties in het zorgdomein. Gemeenten willen daarbij “juist ruimte bieden voor vakmensen” door “te waken voor bureaucratie en de risico-regelreflex”.

Gemeentes sluiten met de aandacht voor regeldruk in de coalitieakkoorden aan op de beleving van veel ondernemers en professionals dat de regeldruk nog altijd hoog is. In april verscheen in opdracht van Actal een onderzoek naar de regeldruk voor (kleine) ondernemers. Daaruit kwam naar voren dat in de afgelopen 7 jaar de regeldruk slechts met 3% is gedaald.

De nieuwe coalities kiezen een eigen benadering van de regeldrukaanpak, zo blijkt ook uit de akkoorden. Zo heeft Utrecht de ambitie om “met bewoners en ondernemers op zoek te gaan naar de paarse krokodillen in de organisatie”. Tilburg gaat voor “ontregelen” door een “participerende overheid”.

Meer weten?

Neem dan contact op met