Lagere regeldruk door basisregistraties

Sira Consulting heeft onderzocht welke bijdrage het Stelsel van Basisregistraties levert aan het verminderen van regeldruk voor burgers en bedrijven. De reële reductie van de administratieve lasten wordt geraamd op minimaal € 130 miljoen voor burgers en op minimaal € 31 miljoen voor bedrijven.

Alle overheden hebben voordeel bij het hergebruik van veel gebruikte gegevens, zoals adressen, persoonsgegevens en bedrijfsnamen. Deze veel gebruikte gegevens zijn opgeslagen in 13 basisregistraties. Om onderlinge uitwisseling van gegevens makkelijker te maken, heeft de Rijksoverheid de 13 basisregistraties samengevoegd tot één stelsel: het Stelsel van Basisregistraties.

Overheden kunnen slimmer werken en hun dienstverlening verbeteren door het gebruik van de gegevens uit de basisregistraties. Burgers en bedrijven hoeven hierdoor gegevens niet steeds opnieuw aan te leveren. Eén melding is voldoende. Provincies, gemeenten en waterschappen hebben toegang tot deze gegevens en kunnen ze in hun eigen processen toepassen.

Sira Consulting heeft bij het kwantificeren van de geraamde regeldrukreductie rekening gehouden met de mate waarin overheden de informatie in de basisregistraties toepassen (adoptie). Ook is er rekening mee gehouden dat een deel van de burgers en bedrijven in de praktijk geen gebruik wil maken van de slimmere processen.

Het rapport is online beschikbaar via de website van de Rijksoverheid.

Meer weten?

Neem dan contact op met