Minder administratieve lasten in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft samen met Sira Consulting onderzocht in welke mate de administratieve lasten van burgers en bedrijven sinds 2007 zijn gereduceerd. De administratieve lasten zijn voor burgers afgenomen met 27% en voor bedrijven met 25%.

In 2007 heeft Sira Consulting een lastenmeting uitgevoerd en aanbevelingen gedaan voor het reduceren van de administratieve lasten. De gemeente heeft vervolgens verschillende dereguleringsmaatregelen doorgevoerd. Onlangs heeft Sira Consulting een tweede lastenmeting uitgevoerd, waarbij de huidige administratieve lasten in kaart zijn gebracht en is doorgerekend welke reductie sinds de eerste lastenmeting is gerealiseerd.

In de tweede lastenmeting is tevens inzichtelijk gemaakt welke reductie verder nog is te behalen. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de nieuwste inzichten en ontwikkelingen, zoals wetswijzigingen en actuele best practices. Gebleken is dat de huidige administratieve lasten in de gemeente Tilburg nog verder kunnen worden gereduceerd met 31% voor burgers en 30% voor bedrijven.

Sira Consulting voert voor diverse gemeenten lastenmetingen en vervolgmetingen uit. Wij helpen u graag in kaart te brengen in hoeverre de lasten in uw gemeente zijn gereduceerd sinds de eerste lastenmeting.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met