Bureaucratie belemmert tijdige betaling

Nieuwe regelgeving en interne organisatieprocessen zijn er de oorzaak van dat overheden facturen (nog steeds) niet altijd betalen binnen 30 dagen, zoals de wet voorschrijft. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman naar betaalgedrag door overheden.

11 van de 9 onderzochte ministeries betalen facturen binnen de termijn (30 dagen). Bij gemeenten blijkt dit slechts 43% te zijn; 57% van de 192 onderzochte gemeenten voldoet niet aan de norm. De gemiddelde betaaltermijn lag in 2013 op 43 dagen. Ondernemers hebben daar problemen mee. Juist in economisch moeilijke tijden is het voor bedrijven van cruciaal belang dat rekeningen op tijd worden betaald.

Uit het onderzoek van de Ombudsman blijkt dat nieuwe regelgeving en interne organisatieprocessen redenen zijn waardoor overheden te laat betalen. Ook wijst de Ombudsman op externe redenen; opdrachten die niet volgens afspraak zijn uitgevoerd of facturen die niet in orde zijn.

De uitkomsten van het onderzoek komen overeen met een onderzoek dat Sira Consulting in 2010 heeft uitgevoerd naar het betaalgedrag van Limburgse gemeenten. Verbeterpunten naar aanleiding van dit onderzoek hebben gezorgd voor kortere betaaltermijnen.

Meer weten?

Neem dan contact op met