Groot deel regeldrukreductie is voor MKB

De lasteneffecten van de regeldrukmaatregelen van het kabinet in de periode 2012 tot en met 2017 slaan voor een groot deel neer bij het MKB. Ongeveer 70% van de totale structurele regeldrukreductie heeft betrekking op bedrijven met minder dan 250 werknemers.

Sira Consulting heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken doorgerekend welk deel van de lasteneffecten neerslaat bij de verschillende categorieën bedrijven, gebaseerd op bedrijfsgrootte. Uit de doorrekeningen blijkt dat ongeveer 70% van de structurele lasteneffecten neerslaat bij het MKB.

MKB-bedrijven zijn gedefinieerd als bedrijven met 2 tot en met 249 werknemers. Overige categorieën bedrijven waren zelfstandigen zonder personeel (1 werknemer) en het grootbedrijf (vanaf 250 werknemers). Bij deze categorieën slaat ongeveer 14% respectievelijk 16% van de structurele lasteneffecten neer.

In het onderzoek is rekening gehouden met zowel administratieve lasten als nalevingskosten en met zowel reducties als toenames van lasten. Een maatregel waarvan met name wordt geprofiteerd door het MKB, is de vereenvoudiging van de aanbestedingsregels.

De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in de Voorjaarsrapportage Regeldruk.

Meer weten?

Neem dan contact op met