LET betekenisvol voor beleidsproces

‘De lokale-effectentoets (LET) blijkt van grote waarde bij het (door)ontwikkelen van beleid en geeft inzicht in de effectiviteit, proportionaliteit en kosten van beleidsmaatregelen. Dit ervaren de gemeenten die meewerken aan de ontwikkeling van de LET.

De LET wordt ontwikkeld door en voor gemeenten en geeft een duidelijk beeld over hoe de regeldruk en kosten voor de gemeente en haar klanten zo laag mogelijk kan worden gehouden. Tevens kan een vergelijking tussen beleidsinstrumenten worden gemaakt. Hierdoor wordt in één oogopslag duidelijk wat de verhoudingen zijn tussen maatregelen uitgesplitst naar de gemeente, bedrijven en burgers.

De gemeente Tilburg is één van de gemeenten die betrokken is bij de ontwikkeling. ‘Het sterke punt van de LET is dat het instrument handvatten biedt om maatregelen van alle kanten te beschouwen met alle betrokken partijen. Bovendien dwingt het je om bewuste afwegingen te maken’, aldus Mart Sprangers, teammanager dienstverlening van de gemeente Tilburg.

De ontwikkeling van de LET is onderdeel van het werkprogramma ‘Beter en Concreter’ van de VNG en de ministeries van BZK en EZ.

Meer weten?

Neem dan contact op met