Regeldrukonderzoek over langdurige zorg

Sira Consulting voerde een onderzoek uit naar de regeldrukeffecten van de hervorming van de langdurige zorg (HLZ) voor zorgaanbieders en burgers. Dit resulteerde ook in nieuwe inzichten over het belang van standaardisatie en de uitdagingen voor gemeenten. Deze inzichten zijn verwerkt in twee artikelen voor gemeente.nu

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de HLZ na het overgangsjaar tot een structurele vermindering van de regeldruk voor aanbieders en burgers kan leiden. Eén van de belangrijkste randvoorwaarden hiervoor is standaardisatie. Standaarden zijn nodig voor een efficiënte gegevensuitwisseling tussen o.a. gemeenten en aanbieders.

Daarnaast is uit het onderzoek gebleken dat gemeenten door de HLZ vier belangrijke uitdagingen hebben. Gemeenten moeten bijvoorbeeld keuzes maken over:

  1. verantwoordingseisen aan aanbieders;
  2. samenwerking met andere gemeenten;
  3. de toegang tot ondersteuning;
  4. de bestuurlijke verantwoordelijkheid over hun sterk uitgebreide taken in het sociale domein.

Het hele artikel over de uitdagingen voor gemeenten vindt u hier.

Meer weten?

Neem dan contact op met