Sira Consulting onderzoekt kerntaken gemeenten

Gemeenten hebben de uitdaging om een overvloed van nieuwe taken uit te voeren én bezuinigingsdoelstellingen te realiseren. Dit roept een aantal vragen op: Welke taken ga ik als gemeente niet meer doen of anders doen? Mag ik dit wel anders doen? En levert dit financieel gezien iets op of juist niet?

Om deze vragen te beantwoorden dient een gemeente haar huishouding op het gebied van taken op orde te hebben. Echter, uit eigen onderzoek van Sira Consulting blijkt dat gemeenten slechts beperkt zicht hebben op wat nu wettelijke en facultatieve taken zijn. Gemeenten realiseren zich dat dit beperkte inzicht ten koste gaat van het realiseren van kostenbesparingen.

De eerste tussenresultaten van het onderzoek hebben geleid tot een integraal overzicht van wettelijke en niet wettelijke taken, inclusief de wijze van uitvoering. Tijdens een recent georganiseerde ronde tafelbijeenkomst zijn deze resultaten afgestemd met gemeenten. Zij juichen met name het ordenend kader van wettelijke en niet wettelijke taken toe. Dit geeft hen input voor het voeren van de kerntakendiscussies en het uiteindelijk realiseren van kostenbesparingen.

Meer weten?

Neem dan contact op met