Sira verzorgt workshop in Zuid-Afrika

Op uitnodiging van het Nederlandse Consulaat-Generaal in Kaapstad heeft Sira Consulting op 9 juli een workshop verzorgd over vermindering van regeldruk in Zuid-Afrika. Samen met de Western Cape Government en Zuid-Afrikaanse gemeenten zijn best practices besproken.

De papierberg in Zuid-Afrika is hoog en uit eerder onderzoek blijkt dat regeldruk Zuid-Afrikanen meer dan 5 biljoen Euro per jaar kost. Dit frustreert economische groei en het creëren van werkgelegenheid. Tijdens de workshop is op enthousiaste wijze gediscussieerd hoe de regeldruk kan worden aangepakt en welke voorwaarden hiervoor nodig zijn.

De workshop was onderdeel van het Department of Design dat wordt georganiseerd door het Nederlandse Consulaat-Generaal in Kaapstad en onderdeel is van het World Design Capital 2014. Het Department of Design is op 8 juli geopend door Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en biedt een platform van Best Practices van Nederlandse innovatie voor de Zuid-Afrikaanse maatschappij.

Sira Consulting heeft internationale ervaring op het gebied van vermindering van regeldruk en het verbeteren van dienstverlening aan bedrijven en burgers.

Meer weten?

Neem dan contact op met