FD: Regeldruk moet op agenda blijven

VNO-NCW en MKB-Nederland meldden 12 augustus jl. in het Financieel Dagblad dat de ambities van het kabinet rondom de aanpak van regeldruk niet gehaald dreigen te worden. Het hoofdredactioneel commentaar van het FD was stellig: “Regeldruk moet op de agenda blijven”.

VNO-NCW en MKB-Nederland becijferden dat de lasten het afgelopen half jaar met 100 miljoen zijn gedaald. Als de reductie van regeldruk in dit tempo wordt voortgezet, haalt het kabinet volgens de werkgevers de ambitie van 2,5 miljard reductie in 2017 niet. Het FD onderschrijft de zorgen in haar commentaar. De krant wijst erop dat ondanks inspanningen van het kabinet om regeldruk te verminderen, nieuwe regelgeving leidt tot een toename.

Volgens het FD is een van de redenen voor de beperkte regeldrukvermindering het feit dat ministeries vaak zelf de doorrekening van regelgeving uitvoeren. Deze berekening sluit niet altijd aan op de praktijk van bedrijven en burgers. Daarom hebben werkgevers er in de afgelopen jaren voor gepleit om deze berekening door een onafhankelijke instantie te laten uitvoeren.

Sira Consulting heeft ervaring met het kwantificeren van regeldruk en ondersteunt overheden bij het verminderen ervan.

Meer weten?

Neem dan contact op met