Hoogheemraadschap let op dienstverlening

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft in samenwerking met Sira Consulting een meting Bewijs van Goede Dienst uitgevoerd voor bedrijven en burgers. Op 10 juli 2014 nam het hoogheemraadschap het certificaat Bewijs van Goede Dienst in ontvangst.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft de kwaliteit van de dienstverlening van de afdelingen Vergunningverlening & Handhaving en Facilitair & Systemen in kaart gebracht met het Bewijs van Goede Dienst. De meting is gericht op de producten die het meest worden aangevraagd door bedrijven en burgers.

De kwaliteit van de dienstverlening is in kaart gebracht door het uitvoeren van dossieronderzoek, het houden van interviews met bedrijven en burgers en het voeren van gesprekken met medewerkers van het hoogheemraadschap. Daarna is op basis van de resultaten van de meting een verbeterplan opgesteld met daarin gerichte maatregelen om de dienstverlening te verbeteren.

Het certificaat Bewijs van Goede Dienst werd op 10 juli 2014 uitgereikt door Stefan Prij van Sira Consulting en vormt de aftrap voor een verbetertraject in de periode 2014-2016. Eind 2015 wordt een vervolgaudit gehouden, waarin de voortgang van de kwaliteit van de dienstverlening inzichtelijk wordt gemaakt.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met