Lagere regeldruk door vernieuwd energielabel

Per 1 januari 2015 wordt het energielabel voor woningen vernieuwd. Een ingrijpende wijziging van het systeem vereenvoudigt en vergemakkelijkt de aanvraag, beoordeling en afgifte van het label. Het huidige en relatief dure systeem wordt vervangen door een systeem met veel lagere administratieve lasten.

Elke woning die wordt verkocht of verhuurd, moet zijn voorzien van een energielabel. Het energielabel voor woningen helpt kopers en huurders om de energiezuinigheid van soortgelijke woningen te vergelijken. Het energielabel wordt opgesteld en afgegeven door een erkende deskundige, nadat hij de woning heeft bezocht. De overheid vindt dit huidige systeem te complex en de administratieve lasten te hoog.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de werkwijze voor het aanvragen van het energielabel vereenvoudigd. In het nieuwe systeem vindt de aanvraag, beoordeling en afgifte van het energielabel plaats via een online tool van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Een woningeigenaar kan op elk gewenst moment in korte tijd én tegen lage kosten een label aanvragen en ontvangen.

De online tool van RVO.nl maakt het aanvraag-, beoordelings- en afgifteproces eenvoudiger en goedkoper voor zowel de woningeigenaar als de erkende deskundigen. Sira Consulting heeft onderzocht welke effecten het vernieuwde energielabel heeft voor de regeldruk van woningeigenaren (burgers en bedrijven) en energiedeskundigen (bedrijven).

Meer weten?

Neem dan contact op met