Voorschoten en Wassenaar dereguleren APV

Voor de werkorganisatie Duivenvoorde van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar heeft Sira Consulting een dereguleringsproject uitgevoerd dat is gericht op het harmoniseren en dereguleren van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en het verbeteren van het werkproces van de omgevingsvergunning.

Voor het harmoniseren en dereguleren van de APV heeft Sira Consulting concrete verbeterpunten geĆÆnventariseerd. Aan de hand van gemeentelijke Best Practices is inzichtelijk gemaakt op welke wijze de meest aangevraagde APV-producten kunnen worden gedereguleerd en in hoeverre dit voor beide gemeenten haalbaar is. Hierbij is ook gekwantificeerd wat invoering van de Best Practices zou betekenen voor de reductie van administratieve lasten voor burgers en bedrijven.

Voor de meest aangevraagde omgevingsvergunningen is een vergelijkbaar traject gevolgd. Daarnaast is het werkproces van de omgevingsvergunning geanalyseerd met het doel om dit efficiƫnter en effectiever in te richten. Sira Consulting heeft geadviseerd over zowel procedurele als beleidsinhoudelijke aspecten, waarbij onder andere de bouwverordeningen van beide gemeenten zijn doorgelicht.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden op het gebied van deregulering en procesoptimalisatie voor uw gemeente.

Meer weten?

Neem dan contact op met