Actal adviseert ook gemeenten

Actal gaat vanaf nu ook gemeenten adviseren over regeldruk en deregulering. Tot nu toe adviseerde Actal alleen de regering en het parlement. Actal kan door het vernieuwde instellingsbesluit op verzoek ook advies over regeldruk uitbrengen aan gemeenten en de VNG.

Met het instellingsbesluit is het bestaan van Actal met twee jaar verlengd tot 1 juni 2017. Daar waar het Adviescollege tot op heden de regering en het parlement van advies voorzag, kan zij vanaf nu ook gemeenten, groepen van gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseren over de aanpak van deregulering en risico’s van regeldruk.

In het voorjaar van 2014 kondigde minister Kamp in een overleg met de Tweede Kamer de verruiming van het takenpakket van Actal al aan. Met het instellingsbesluit is de nieuwe taak van Actal definitief een feit. Inmiddels hebben zich al enkele gemeenten bij Actal gemeld voor advies.

Sira Consulting ondersteunt diverse gemeenten bij het concreet verminderen van regeldruk (door bijvoorbeeld het herzien van verordeningen) en kan ook door Actal worden ingeschakeld in het kader van adviesvragen.

Meer weten?

Neem dan contact op met