Regeldruk Wkkgz getoetst

Sira Consulting heeft de regeldruk van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in kaart gebracht. De wet leidt tot een beperkte toename van de structurele regeldruk met circa € 9 miljoen euro en een eenmalige regeldruk van ongeveer € 15 miljoen euro.

Het wetsvoorstel is gericht op de bevordering van de kwaliteit van zorg en de laagdrempelige behandeling van klachten en geschillen. Deze wet vervangt de huidige regelgeving op deze onderwerpen die zijn vastgelegd in voornamelijk de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Uit het onderzoek blijkt dat de structurele regeldruk toeneemt tot circa 9 miljoen voor de in totaal meer dan 90.000 zorgaanbieders die onder de reikwijdte van de wet vallen. De gemiddelde kosten per zorgaanbieder blijven hiermee beperkt. Een groot deel van de regeldruklasten gelden voor aanbieders van andere zorg (waaronder alternatieve genezers), omdat zij met de Wkkgz voor het eerst te maken krijgen met wetgeving over de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen.

Sira Consulting heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van vragen uit de Eerste Kamer. Het volledige rapport is te vinden op de website van de Eerste Kamer.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met