Gemeente mag experimenteren met regels

Een aantal gemeenten krijgt ruimte om te experimenteren met alternatieve regels of het buiten werking stellen van wetten. Deze flexibele benadering van wet- en regelgeving wordt mogelijk voor gemeenten wanneer bestaande regels onvoldoende ruimte bieden voor innovatieve werkwijzen.

Het doel hiervan is onder andere om nieuwe manieren van samenwerking met burgers en ondernemers mogelijk te maken. Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juicht initiatieven van burgers, ondernemers en gemeenten toe en wil deze initiatieven met de ‘Experimentenwet’ faciliteren.

De ‘Experimentenwet’ maakt onderdeel uit van de Agenda Lokale Democratie, waarin voorstellen zijn opgenomen voor een toekomstbestendige lokale democratie. De Agenda is op 8 januari naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd en wordt in de komende periode samen met belangenorganisaties verder uitgewerkt.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Sira Consulting ondersteunt diverse gemeenten bij het verminderen van regeldruk, het vormgeven van passende regels en het inventariseren van knelpunten van ondernemers. In deze trajecten worden regels vereenvoudigd en wordt de dienstverlening geoptimaliseerd.

Meer weten?

Neem dan contact op met