Marges kapperszaken staan onder druk

Vorig jaar is het aantal kapperszaken flink gestegen. Meer concurrentie maakt het nog belangrijker dat regeldruk binnen de sector beperkt blijft. Rendementen in de sector zijn immers beperkt. Hoge kosten om aan de regels te voldoen drukken bij dalende inkomsten extra hard op het bedrijfsresultaat.

Dagblad Metro berichtte 18 februari dat in 2014 het aantal kapperszaken verder is gestegen. Oorzaak is onder meer dat het kappersvak een vrij beroep is. Dit maakt het gemakkelijk om je in te schrijven en als kapper aan de slag te gaan. Brancheorganisatie ANKO stelt dat de toename van het aantal bedrijven de marges van bestaande ondernemers onder druk zet. Volgens de ANKO is het dan ook zaak om werk te maken van de vermindering van regeldruk.

Sira Consulting heeft vorig jaar in opdracht van ANKO met behulp van de KAR-methodiek onderzocht wat het effect is van regeldruk op de bedrijfsresultaten. Tussen de 5% en 8% van de kosten van kappers gaat op aan regeldruk.

ANKO geeft aan dat een belangrijke rol is weggelegd voor gemeenten. Door te investeren in een consistent vestigingsbeleid creëren gemeenten gelijke marktomstandigheden voor alle kappers. Dit is één van de mogelijke oplossingsrichtingen om knelpunten binnen de kwetsbare kappersbranche op te lossen.

Meer weten?

Neem dan contact op met