Opiniestuk over wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

Naar aanleiding van het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd over de regeldruk van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), hebben wij een opiniestuk geschreven over de voordelen van cliënten en zorginstellingen van de Wkkgz.

De Wkkgz richt zich op de verbetering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen. Deze wet vervangt de huidige regelgeving op deze onderwerpen die zijn vastgelegd in voornamelijk de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Met het wetsvoorstel verschuift de nadruk van formele klachtenbehandeling naar een informele oplossing van klachten. Dit biedt voordelen voor cliënt en instelling. Voor kleine instellingen brengt dit wetsvoorstel ook neveneffecten met zich mee. Deze neveneffecten kunnen zij echter eenvoudig ondervangen. Het volledige opiniestuk vindt u hier.

Meer weten?

Neem dan contact op met