Verkiezingen: aandacht voor regeldruk

Op 18 maart vinden de gecombineerde verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen plaats. Uit een onderzoek van Sira Consulting naar de verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten blijkt dat ruim 66% van de partijen ambities heeft om de regeldruk te verminderen.

Deze uitkomst sluit aan bij een scan die is uitgevoerd door SC Online. Partijen willen hiermee “ruimte bieden aan lokale initiatieven” en “agrarische bedrijfsvoering niet onnodig belemmeren”.

Partijen kiezen een eigen benadering om dit te bewerkstelligen. Zo zijn er partijen die pleiten voor regelvrije gebieden en andere partijen die pleiten voor het creëren van algemene regels om regelgeving te vereenvoudigen. Deze ambities sluiten aan bij de in januari verschenen najaarsrapportage regeldruk van het kabinet. Daarin riep het (mede)-overheden op om de komende tijd actief samen te werken aan maatregelen die de regeldruk merkbaar verminderen.

Ten aanzien van de kosten voor gemeenten voor het organiseren van deze gecombineerde verkiezingen heeft Sira Consulting in 2014 onderzoek uitgevoerd. Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.

Meer weten?

Neem dan contact op met