Amsterdam maakt goed gebruik van de basisregistraties

Amsterdam maakt beter gebruik van het stelsel van basisregistraties dan landelijk het geval is. Dit blijkt uit een onderzoek dat Sira Consulting heeft uitgevoerd in opdracht van de afdeling Basisinformatie van de gemeente Amsterdam.

Sira Consulting heeft in 2014 voor 13 werkprocessen binnen de gemeente Amsterdam onderzocht in hoeverre basisregistraties worden gebruikt.  Dit gebeurde in opdracht van de afdeling Basisinformatie, die in haar rol van stelselbeheerder jaarlijks verslag uitbrengt aan het Amsterdamse stadsbestuur over het gebruik van basisregistraties in de gemeente. Sira voerde in 2013 een vergelijkbaar, landelijk onderzoek uit, in opdracht van het Cluster StelselOplossingen en UitvoeringsTraject (STOUT).

De resultaten van de gemeente Amsterdam konden dankzij inzet van dezelfde onderzoeksmethode en analyse van dezelfde werkprocessen vergeleken worden met de resultaten uit het landelijke onderzoek. Hieruit blijkt dat Amsterdam beter gebruik maakt van de basisregistraties dan de gemeenten uit dit eerdere onderzoek. In ruim de helft van de onderzochte processen gebruikt Amsterdam de basisregistraties namelijk frequent of zelfs hoogwaardig. Dit betekent (bijna) optimaal gebruik, en dat er geen andere bronnen ingezet worden, wanneer de benodigde gegevens beschikbaar zijn in de basisregistraties.

Toch is er ook ruimte voor verbetering. In het onderzoeksrapport zijn concrete aanbevelingen geformuleerd op basis van knelpunten die uit de interviews naar voren kwamen.

De afdeling Basisinformatie beheert het Amsterdamse stelsel van basisinformatie. Zij monitort en stimuleert het gebruik van basisinformatie door gemeentelijke afnemers. Met het verkregen inzicht uit het onderzoek kan de afdeling beter inspelen op informatievragen binnen de gemeente. Optimaal gebruik van basisinformatie is belangrijk voor het verbeteren van de dienstverlening, het efficiënter en effectiever uitvoeren van gemeentelijke processen en het terugdringen van fraude.

Meer weten?

Neem dan contact op met