Schagen haalt Bewijs van Goede Dienst

De gemeente Schagen heeft het Bewijs van Goede Dienst voor bedrijven ingevoerd. Het project is gericht op het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening en legt daarnaast een basis voor een constructieve en open dialoog met ondernemers.

Met het Bewijs van Goede Dienst heeft de gemeente inzicht gekregen in de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening aan bedrijven aan de hand van tien landelijk vastgestelde ondernemerswensen (normen). De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een verbeterplan dat tevens actiepunten bevat voor het gericht verbeteren van de dienstverlening. Op 16 april 2015 ontving de gemeente hiervoor het certificaat Bewijs van Goede Dienst uit handen van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten.

De gemeente scoort met name goed op het voldoen aan aanvraagtermijnen, het geven van een adequate respons op vragen per e-mail en het nemen van deugdelijke besluiten. Daarnaast hebben de in het onderzoek benaderde ondernemers over het algemeen aangegeven tevreden te zijn over de dienstverlening van de gemeente.

Sira Consulting helpt diverse gemeenten bij het invoeren van het Bewijs van Goede Dienst. Wilt u meer weten over wat wij uw gemeente kunnen bieden, kijk dan eens op onze dienstenpagina.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met