Stimuleren economie door aanpak knellende regelgeving

Minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, pleit ervoor om de overheidseisen en regels die gesteld worden aan initiatieven van bewoners en ondernemers te verminderen. Nederland kent volgens de minister namelijk te veel eisen op het gebied van bouwen, wonen en ondernemen. Knellende regelgeving en hoge eisen zorgen er bijvoorbeeld voor dat  startende ondernemers zich lastig kunnen vestigen.

Het verminderen van overheidseisen en het verlagen van de regeldruk moet bijdragen aan het stimuleren van de (lokale) economie en de werkgelegenheid. Plasterk stelt dat vermindering van de regels en eisen mogelijk is door bijvoorbeeld gebruik te maken van regelluwe zones, zoals die in Denemarken succesvol worden ingezet. Een andere oplossingsrichting is de maatwerkaanpak. Eerder deze maand werd naar aanleiding van een maatwerkaanpak een rapportage overhandigd aan de minister van Economische Zaken, Henk Kamp. In de rapportage zijn elf belemmeringen van het winkelambacht uitgewerkt, inclusief oplossingen en mogelijkheden om de regeldruk voor ondernemers te verminderen.

Sira Consulting heeft ervaring met het ondersteunen van gemeenten bij het concreet verminderen van regeldruk voor burgers en bedrijven om zo de lokale economie te stimuleren. Wilt u meer weten over wat wij uw gemeente kunnen bieden, kijk dan eens op onze dienstenpagina.

Meer weten?

Neem dan contact op met